Sistem Laporan Keputusan Ujian Makmal Versi 2
Username
: Username boleh diperolehi melalui edaran surat jabatan.
Password
: Password boleh diperolehi melalui edaran surat jabatan.
Email
: Sila daftar Email anda terlebih dahulu secara online sebelum menggunakan sistem ini.
Pin Peribadi
: Sila daftar Pin Peribadi 6 angka anda terlebih dahulu secara online sebelum menggunakan sistem ini.
    
Sila ke sistem Versi III di http://simka.moh.gov.my/result untuk semakan semua rekod permohonan Measles, Denggi & HFMD sahaja bertarikh 1hb Jun 2015 keatas DAN Rekod TB bertarikh 1hb Julai 2015 keatas.

Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia.
Best view with Firefox 3.60 above.